We could not detect a recent version of Adobe Flash Player installed on your computer. You can download it for free by clicking here. If you are sure you have it you can enter the AAA website here.

AAA arquitectura és un estudi multidisciplinar de Barcelona amb experiència en obra nova, rehabilitació, interiorisme i disseny, en el camp de l’habitatge, equipament públic, espai públic, infraestructures, indústria, tant en l’àmbit privat com públic. Especialitzats en tècniques digitals per representació audiovisual, fotografia, 3d, animació, infografia.

Serveis: projecte bàsic i executiu, direcció d’obra, estudi i coordinació de seguretat i salut, estudi de patologies, estudi de viabilitat.

Germinal Maymo Montorio, Marc Busquets Font, Marc Estrugo Monllor

AAA arquitectura es un estudio multidisciplinar de Barcelona con experiencia en obra nueva, rehabilitación, interiorismo y diseño, en el campo de la vivienda, equipamiento público, espacio público, infraestructuras, industria, en ámbito privado y público. Especializados en tecnicas digitales para representación audiovisual, fotografía, 3d, animación, infografía.

Servicios: proyecto básico y ejecutivo, dirección de obra, estudio y cordinación de seguridad y salud, estudio de patologías, estudio de viabilidad.

Germinal Maymo Montorio, Marc Busquets Font, Marc Estrugo Monllor

AAA arquitectura est une atelier pluridisciplinaire de Barcelone avec expérience dans nouvelle oeuvre, réhabilitation, architecture d'interieurs et design, dans le domaine de l'habitat, l'équipement public, l'espace public, des infrastructures, industrie, dans le domaine privée et publique. Spécialisés dans des techniques digitales pour la représentation audiovisuelle, 3d, animation, photographie.

Germinal Maymó Montorio, Marc Busquets Font, Marc Estrugo Monllor

AAA arquitectura is a multidisciplinary studio from Barcelona with experience in new buildings, refurbishment and interior design in the fields of housing, public building, urban design, infrastructures and industry; in private and public areas. AAA arquitectura specializes in digital technologies for audiovisual representations, photography, 3D modeling and animation.

Germinal Maymo Montorio, Marc Busquets Font, Marc Estrugo Monllor